OFIAROWANIE PAŃSKIE

ofiarowanie 1 20220208 1240994279"Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela"

(Łk 2, 32).

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, które przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej. Płomień zapalonej gromnicy, poświęconej uprzednio w dniu ofiarowania, symbolizuje szczególną opiekę i orędownictwo Maryi, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dzieje się tak najczęściej w czasie burzy, kiedy zapaloną świecę stawia się w oknie, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręcza się również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. Święto Matki Bożej Gromnicznej kończy okres Bożego Narodzenia.

Od 1997 r. w tym dniu obchodzimy ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

W naszej wspólnocie parafialnej na Mszy świętej wieczornej dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej otrzymały poświęcone książeczki do nabożeństwa. W tym ważnym w życiu dziecka wydarzeniu dzieciom towarzyszyli rodzice.

Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.