NAJWIĘKSZE ŚWIĘTA NASZEJ WIARY - WIELKANOC!

triduum 17 20240401 1271265179Triduum Sacrum to czas, kiedy wspólnota ludzi wierzących wspomina i na nowo przeżywa najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa, a także najważniejsze tajemnice wiary.

Wielki Czwartek to czas dziękczynienia za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Piątek to czas sądu, Drogi Krzyżowej i śmierci Jezusa. Nasza wielkopiątkowa modlitwa i post to znak jedności z cierpiącym Jezusem, który przyszedł na świat, po to, aby nas zbawić.

Wielka Sobota to zaproszenie dla wszystkich wierzących, aby dokonać Paschy, czyli przygotować się na przejście z tego świata do wieczności. To był także czas czuwania i modlitewnego oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa.

Triduum Paschalne zawiera w sobie najważniejszą treść i głębię naszej wiary-przejście Jezusa ze śmierci do życia.

Nasza wspólnota parafialna licznie uczestniczyła we wszystkich tych wydarzeniach, które tak mocno związują każdego chrześcijanina z Jezusem.

 Całość zdjęć do obejrzenia w galerii.