Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ KRÓLOWEJ RODZIN

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA KULTU OBRAZU

 MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ KRÓLOWEJ RODZIN


Dzieje obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem otoczonego kultem i czczonego w Ożarowie jako wizerunek Matki Bożej Różańcowej, rozpoczynają się w XV wieku, w dobie panowania Kazimierza Jagiellończyka, gdy na tronie biskupów krakowskich zasiadał Zbigniew Oleśnicki. Obraz Madonny został wykonany najprawdopodobniej w Krakowie w latach 1450-60 i jest kopią zaginionego wizerunku Matki Bożej, cieszącego się wówczas wielkim kultem. Utrzymany jest w kanonie bizantyjskiej Hodegetrii (gr. Wskazująca Drogę). Do 1833 roku znajdował się w dominikańskim klasztorze św. Jakuba w Sandomierzu, został przemalowany na początku XIX wieku. Dzięki staraniom proboszcza ks. Michała Kuczepińskiego został przeniesiony do kościoła parafialnego w Ożarowie i uroczyście wprowadzony 1 września 1833 roku jako obraz Matki Bożej Różańcowej. Znajdował się początkowo w ołtarzu głównym, a od końca XIX wieku w ołtarzu bocznym. Przy nim rozwijał się kult Maryi Królowej Różańca Świętego, krzewiony przez Ożarowskie Arcybractwo Różańcowe. W latach 1997-1998 staraniem ks. proboszcza prałata Stanisława Szczerka obraz poddano konserwacji, podczas której odsłonięto malowidło gotyckie. Uroczyste wprowadzenie obrazu do kościoła nastąpiło 3 października 1998 roku. Procesję poprowadził Marian Zimałek, biskup sufragan sandomierski. Obraz został umieszczony na stałe w nowo wybudowanej kaplicy Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w nawie południowej. Kult obrazu Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin rozwija się bardzo dynamicznie. Licznie gromadzący się wierni kierują do Matki Bożej nie tylko prośby, ale również dziękują za doznane łaski. 

 

 

Początki parafii w Ożarowie sięgają XIV wieku. Pierwszy kościół drewniany (modrzewiowy) został zbudowany w 1506 roku, a uroczyście poświęcony przez bpa Oborskiego sufragana krakowskiego w 1659 roku. Wcześniej kościół przez kilkadziesiąt lat był w rękach kalwinów. Od 12 marca 1638 roku. użytkowany jest nieprzerwanie przez parafię rzymsko-katolicką. W latach 1887-1900 zbudowano jednonawowy kościół murowany z kamienia janikowskiego w kształcie krzyża z dwoma wieżami. Kościół został uroczyście poświęcony w czerwcu 1929 roku przez bpa Pawła Kubickiego. Częściową restaurację przeprowadzono w 1967 roku. Ze względu na zły stan techniczny kościoła decyzją burmistrza miasta Ożarowa, za zgodą bpa E. Materskiego we wrześniu 1989 roku zamknięto kościół dla kultu i podjęto decyzję o rozbiórce. Ks. proboszcz Stanisław Szczerek w 1989 r. pod nadzorem architekta mgr Andrzeja Wyszyńskiego postanowił ratować świątynię. Zabezpieczono sklepienie nowym zbrojeniem, ściągnięto ściany grubymi prętami, dokonano kapitalnego remontu ścian na zewnątrz, wymieniono instalację elektryczną, mikrofonową, położono nowe tynki. Prezbiterium, a także nawa główna została wyłożona marmurem. Prace te wykonane zostały dzięki wielkiej ofiarności parafian i pomocy zakładu Cementownia Ożarów. Zagospodarowano również otoczenie świątyni. 3 marca 2007 roku bp Andrzej Dzięga ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Parafia posiada akta parafialne od 1634 roku.